Program

PROGRAM 2024:

Baneskyting

 • Det skytes innledende 25-skudd på hver av banene i Flesberg og Sigdal.
 • Ungdomsskyttere i klasse NU, R, ER, J, EJ og NV (t.o.m 18 år) kan delta.
 • Innledende skyting gjennomføres fredag, lørdag og søndag.
 • Junior og Eldre Junior skyter sine 25 skudder og finale på 200 meter også i 2024. Det er mulig å skyte på 100 meter for de som ønsker, men her blir det ingen finale. Kun 2 x 25 skudd, og deretter 50 skuddspremiering.
 • Felles finaleomgang for de 24 beste i hver av klassene R og  ER, mens de 18 beste i  J og i  EJ får skyte finale, dette gjennomføres på banen i Flesberg søndag ettermiddag.
 • Ved poenglikhet rangeres det iht. DFS sine gjeldende rangeringsregler, også i finalene. Dersom to eller flere skyttere skulle være rangert likt i kampen om de siste plassene i finalelagene, rangeres resultatet fra Flesberg (finalearenaen) foran resultatet fra Sigdal Dersom det er skyttere som forsatt står likt etter dette, avgjøres spørsmålet ved loddtrekning.
 • Det skytes på elektroniske skiver på begge banene.

Stang (Hos Sigdal) og felthurtigskyting (Hos Flesberg) også i 2024!

 • Stangskyting for de som ønsker foregår på elektroniske skiver på 100 m i Sigdal. Med kortere avstand er det nå også mulig å skyte stang med finkaliber!
 • Det blir også muligheter for å prøve seg på felthurtigskyting også i Flesberg i 2024.  Det er fallfigurer på «stupern»for skyting med grovkaliber, samtidig er det satt opp selvanvisere med et enkelt opplegg for skyting med finkaliber!
 • Dette er uhøytidelige konkurranser hvor formålet først og fremst er å gi skytterne en mulighet til å bli kjent med øvelsene. Det gis anledning til flere forsøk.
 • Stang og felthurtig vil ha egne åpningstider, disse publiseres på vår facebookside! Vi oppfordrer til å skyte dette fredag og lørdag, da køen erfaringsmessig blir svært lang på søndag.
 • Stang og felthurtig SKAL skytes med samme våpen og kaliber som man benytter til baneskytingen.

Lagskyting

 • Lagskyting gjennomføres på begge baner med forhåndspåmeldte 3-mannslag med minst én junior, eventuelt EJ. Hvert skytterlag kan melde på flere lag (se påmelding).
 • De aktuelle deltakernes skyting under den innledende 25-skudden på banene, danner grunnlag for beregning av resultatene i lagkonkurransene.

Innskudd 2024:

 • Innskuddet er kr. 130,- pr. banestevne for NV, R, ER, J og EJ.
 • NU  betaler kr. 100,- pr. stevne.
 • Innskuddet for lagskyting er kr. 150,- pr. lag pr. stevne.
 • For stang- og felthurtigskyting betales kr. 25,- pr. forsøk.Tidsplanene for finaledagen i 2024 vil bli nokså lik, men kommer først etter påmeldingsfristen har gått ut!